< Terug naar vorige pagina

Project

Overheidsopdracht (bestek MDN/33): Analyse en evaluatie van wegsignalisatie. (R-6046)

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst waarbij de voorgestelde horizontale en verticale signalisatie op en langs de weg geanalyseerd wordt via signalisatieschema's of -plannen. Het doel is om uiteindelijk de weggebruiker steeds op een zo duidelijk en verkeersveilig mogelijke manier te kunnen informeren. Meer specifiek gaat het om de analyse en evaluatie van een typeschema werfsignalisatie en/of de analyse en evaluatie van signalisatieplannen voor specifieke locatiegebonden projecten in Vlaanderen (bijvoorbeeld wegenwerken en calamiteitenroutes).
Datum:18 feb 2015  →  17 mei 2019
Trefwoorden:verkeersveiligheid
Disciplines:Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economische en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme