< Terug naar vorige pagina

Project

Overdracht van kennis betreffende nieuwe technieken voor het definiëren van factoren welke Dengue/Zika virus infectie-evolutie beïnvloeden in Cuba.

Arbovirussen zoals Dengue (DENV) en Zika (ZIKV) zijn een belangrijk probleem in tropische en subtropische landen zoals Cuba waar de arthropode vector Aedes wijdverspreid is. Tevens bestaat er ook interesse voor deze virussen vanuit andere gebieden (Europa, VS...) aangezien klimaatsverandering en globalisatie de verspreiding van het virus bevorderen. Opmerkelijk is dat mensen zeer verschillend responderen op deze virussen, gaande van afwezigheid van symptomen tot hemorragische koorts (DENV) en neonatale misvormingen en/of neurologische aandoeningen (ZIKV). Belgische en Cubaanse onderzoekers zullen in dit project samenwerken om studie populaties te identificeren, gebaseerd op verwachte verschillen in symptomen bij de Cubaanse bevolking. Deze populaties wonen in verschillende provincies en zijn blootgesteld aan verschillende diëten en natuurlijke (medische) producten of giftige stoffen. Tevens zullen factoren worden gezocht waarvan verwacht wordt dat ze de infectie-evolutie beïnvloeden. Cubaanse wetenschappers van het IPK (Havana) of UO (Santiago de Cuba) zullen state-of-the-art epigenetische en proteoomanalytische technieken aanleren in België en zullen deze kennis verder verspreiden in Cuba door het organiseren van cursussen en seminaries door henzelf of in samenwerking met de Belgische partners.
Datum:1 jan 2019 →  Heden
Trefwoorden:PROTEOMICA, EPIGENETICA, VIRUS
Disciplines:Genetische predispositie, Virologie, Epigenetica, Proteomics, Tropische geneeskunde
Project type:Samenwerkingsproject