< Terug naar vorige pagina

Project

Organisatie en coordinatie van een network over de coördinatie van socialezekerheidssystemen in de Europese Unie U+2013Lot 2: Informatie en training

Het project is een netwerk van experten die onderzoek verrichten naar de problemen inzake sociale zekerheid voor migrerende personen, in het bijzonder zoals uitgewerkt in de Europese Verordeningen inzake sociale zekerheid (883/2004 en 987/2009). De bedoeling van dit project is ruimere informatie te verschaffen over het Europees kader en de problemen inzake sociale zekerheid voor migrerende personen voor zowel een gespecialiseerd publiek, bestaande uit de uitvoeringsinstellingen bij de verschillende betrokken sociale actoren, alsmede kennisverspreiding voor een breder publiek. Dit gebeurt door het opzetten van een website, alsook door het geven van trainingen.

Datum:18 dec 2010 →  17 dec 2013
Trefwoorden:Europees recht, migratie, sociale zekerheid voor migrerende werknemers
Disciplines:Rechten