< Terug naar vorige pagina

Project

OrganID: Orgaan-afgeleide complexe 2D/3D celculturen in het onderzoek naar ziekten bij de mens (ORGANID)

2D/3D organoïden zijn miniatuur organen in celcultuur afgeleid van biopsies van menselijk of
dierlijk weefsel. De culturen zijn heterogeen en complex en bootsen zo de in vivo situatie goed na.
Onder specifieke cultuurcondities groeien de stamcellen in deze biopsies uit tot spheroïde 3-
dimensionele structuren die gelijken op het orgaan waar ze van afkomstig zijn. Een groot voordeel
ten opzichte van klassieke diermodellen is dat 2D/3D organoïden het exacte genotype van de
individuele patiënt vertegenwoordigen en daardoor toelaten fenotypes te bestuderen per genotype.
In diermodellen, zelfs als gehumanizeerd, is het gen van interesse niet aanwezig in zijn natuurlijke
context of gaat het om knock-out van het orthologe dierlijke eiwit.
Organoïden zijn daarom excellente modelsystemen voor:
(1) Functionele diagnostiek en patiëntstratificatie (voor gepersonaliseerde therapie)
(2) Ontdekking van nieuwe therapeutica (om geneesmiddelenontwikkeling te humanizeren en het
translationeel succes van preklinisch en klinisch onderzoek te verhogen).
Het OrganID consortium integreert expertise rond complexe heterogene culturen met kennis over
specifieke, ongeneeslijke ziektes. Technologie wordt ontwikkeld door Imec om read-outs van
complexe celculturen te faciliteren. De immuuncomponent krijgt sinds kort veel aandacht in vele
ongeneeslijke ziektes. Dit wordt weerspiegeld in de complexe culturen ontwikkeld door OrganID en
de testsystemen daarvoor. De ziektemodellen zelf zullen ons inzicht in de pathogenese van deze
ziektes sterk verhogen maar zullen ook toegepast worden in geneesmiddelenontdekking en
ontwikkeling. Om deze ambitieuze doelen te bereiken zullen de verschillende researchteams, elk
met wereldwijde erkende expertise in hun domein, nauw samenwerken op darm organoïden voor
mucoviscidose, colonkanker en inflammatoire darmziekten en op hersenculturen voor glioblastoma
multiforme en de ziekte van Alzheimer.

Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:2D/3D organoids, gut, brain
Disciplines:Celtherapie