< Terug naar vorige pagina

Project

Opvoeden Plus: Ouderschap bij lagereschoolkinderen met autismespectrumstoornis

Er is nog maar weinig onderzoek verricht naar ouderlijk gedrag bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Ouderlijk gedrag wordtmeestal onderverdeeld in twee domeinen: de warmtedimensie en de controledimensie. Gezien ouders van kinderen met ASS voor specifieke uitdagingen staan in de opvoeding, stellen we ons de vraag hoe hun ouderlijk gedrag getypeerd kan worden. Ouderlijke gedragingen worden vaak in relatie gebracht met probleemgedrag. Ook bij kinderen met ASS is probleemgedrag een veelvoorkomend fenomeen. Factoren die een rol kunnen spelen in het verband tussen ouderlijk gedrag en gedragsproblemen zijn communicatieproblemen bij de kinderen en stress bij de ouders. Het belangrijkste doel van deze studie is dan ook het in kaart brengen van de ouderlijke gedragingen bij kinderen met ASS. Verder willen we op zoek gaan naar verbanden metgedragsproblemen en eventuele mediërende of modererende invloeden van communicatieproblemen bij het kind en stress bij de ouders. Aan de hand van vragenlijsten en een observatiemethode willen we deze variabelen nagaan bij 50 moeders en kinderen met ASS (leeftijd van 30 tot 48 maanden) en bij een controlegroep van 50 moeders en kinderen (leeftijd van 30 tot 48 maanden). Dit onderzoek sluit aan bij verschillende lopende onderzoeken aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Datum:1 okt 2010  →  30 jun 2020
Trefwoorden:Parental behaviour, Parenting, Autism spectrum disorder, Autism
Disciplines:Orthopedagogiek en onderwijs voor specifieke onderwijsbehoeften
Project type:PhD project