< Terug naar vorige pagina

Project

Optimaliseren van de revalidatie van patiënten met afasie gebruik makend van kwantitatieve EEG biomarkers voor neuroplasticiteit

Afasie is een taalstoornis waarbij het spreken, schrijven en/of begrijpen van taal verstoord is en wordt veroorzaakt door een hersenletsel. Er is wetenschappelijk bewijs dat event-related potentials (ERPs) gebruikt kunnen worden voor de diagnose van afasie en de opvolging van de neuroplasticiteit tijdens de behandeling. ERP componenten worden typisch gekenmerkt a.d.h.v. de gemiddelde ERP. We weten echter dat late ERP componenten, zoals de P300, vervaagd worden in de gemiddelde ERP door variabiliteit van de component tijdens het experiment. Om dit probleem op te vangen willen we geavanceerdere technieken gebruiken om de reactie van de hersenen op taaltaken te meten en robuuste EEG biomarkers, i.e. een ERP vingerafdruk, te creëren. Door deze vingerafdruk bij een patiënt met afasie te vergelijken met deze bij gezonde personen kunnen we objectief bepalen welke delen van het taalnetwerk aangetast zijn. Deze kennis kan ons helpen om geschikte oefeningen te selecteren die focussen op het onderliggend probleem. Dit project heeft als doel om 1) verschillende signaalverwerkingstechnieken te onderzoeken die rekening houden met de variabiliteit van de ERP componenten, 2) de verschillen in de ERP vingerafdruk van patiënten met afasie en gezonde personen te onderzoeken om meer inzicht te krijgen in de neuroplasticiteit van de hersenen en 3) het verwerken van de EEG data en berekenen van de vingerafdruk te automatiseren, om zo een breder gebruik van EEG in de kliniek mogelijk te maken.

Datum:1 nov 2021 →  Heden
Trefwoorden:EEG, Biomedische signaalverwerking
Disciplines:Biomedische signaalverwerking