< Terug naar vorige pagina

Project

Optimalisatie van diagnostische en therapeutische modaliteiten ter beïnvloeding van het natuurlijke verloop van borstkanker-gerelateerd lymfoedeem

Lymfoedeem is een zwelling die wordt veroorzaakt door een gedaalde transportcapaciteit van het lymfestelsel al dan niet in combinatie met een extra belasting op het lymfestelsel,  bijvoorbeeld door een ontstekingsreactie.

Bij primair lymfoedeem is er een abnormale of afwezige aanleg van de lymfevaten. Dit kan resulteren in het ontstaan van lymfoedeem op kinderleeftijd, adolescentie of zelfs pas op oudere leeftijd. Primair lymfoedeem komt voor bij 1-3 per 10000 geboortes.

Bij secundair lymfoedeem werden de lymfevaten beschadigd. Veel oncologische patiënten lopen risico om lymfoedeem te ontwikkelen, omwille van de klieruitruiming, al dan niet in combinatie met radiotherapie. Zo bedraagt de incidentie van bovenste lidmaat lymfoedeem na borstkanker behandeling (met okselklieruitruiming) 9 tot 41%. Lymfoedeem kan ook ontstaan secundair aan infectie, trauma of uitgebreide veneuze insufficiëntie.

Lymfoedeem kan evolueren van een zacht pitting-oedeem naar een hard non-pitting oedeem. Dit ontstaat omdat niet alleen vocht in het interstitium achterblijft, maar ook omdat er inflammatie, lipogenese en fibrose ontstaat. Er bestaat reeds een klinische classificatie van lymfoedeem in 4 stadia, maar deze houdt geen rekening met het feit dat sommige patiënten een hard fibrotisch oedeem ontwikkelen en anderen een zacht, vettig oedeem. Het is dan ook een doel om deze classificatie te optimaliseren.

De gouden standaard voor de diagnose van extremiteiten lymfoedeem is tot op heden de lymfoscintigrafie welke gebruik maakt van radionuclide (99mTc-labeled tracer) en weinig gestandardiseerd is. Near-infrared fluoroscopie is een alternatief waarbij er gebruikt gemaakt wordt van indocyanine green (ICG). Het voordeel van deze techniek is dat de architectuur van de lymfevaten zeer gedetailleerd weergegeven wordt, als een real-time beeld. De beelden die bekomen worden kunnen afhankelijk van de ernst onderverdeeld worden. Ook kunnen de snelheid en versnelling van het ICG op bepaalde punten gemeten worden, maar dit kan tot op heden enkel bij zeer licht oedeem. Verder optimaliseren, kwantificeren ook bij ernstig lymfoedeem en valideren van deze techniek is dan ook een volgende doelstelling. Er zal geëxploreerd worden of er bepaalde voorbeschikkende factoren zijn die een rol spelen in het ontwikkelen van secundair lymfoedeem. Tenslotte zal er een gerandomiseerde studie gebeuren die de chirurgische techniek met name lymfoveneuze anastomose geleid door de lymfofluoroscopy vergelijkt met de gouden standaard behandeling met name decongestive lymfoedeem behandeling.

 

Datum:3 mrt 2015 →  2 dec 2021
Trefwoorden:lymphedema
Disciplines:Cardiale en vasculaire geneeskunde
Project type:PhD project