< Terug naar vorige pagina

Project

Optimalisatie van cone beam computed tomography voor dentomaxillofaciale toepassingen

In dit doctoraatsproject zal worden getracht om een optimale balans te vinden tussen de stralingsdosis en beeldkwaliteit voor dentale Cone Beam CT (CBCT). Het project bestaat aldus uit twee delen. In een eerste deel zal een juiste beschrijving en kwantificering van de stralingsdosis onderzocht worden, met behulp van verschillende methodes: metingen op (volwassen en pediatrische) antropomorfe en cilindrische fantomen met behulp van thermoluminescente dosimeters (TLDs) en ionisatiekamers, TLD-huidmetingen op patiënten, en dose-area product (DAP) metingen. Ook zal de correlatie met dosissimulaties, uitgevoerd in een gelijklopend project, ertoe helpen om de stralingsdosis voor een patiënt zo correct mogelijk te kunnen schatten.
In het tweede deel van het project zal worden getracht om de beeldkwaliteit van CBCT beelden te testen door middel van een fantoom voor kwaliteitscontrole. Dit fantoom zal in de loop van het project worden ontwikkeld en geperfectioneerd in verschillende stadia.
Uiteindelijk zal worden getracht om de twee deelprojecten samen te brengen, waardoor de beeldkwaliteit geëvalueerd kan worden in functie van de corresponderende stralingsdosis, en de link gelegd kan worden met de diagnostische vereisten voor verschillende groepen patiënten.
Datum:1 jan 2008  →  5 jul 2012
Trefwoorden:Cone Beam CT, Image quality, Radiation dose
Disciplines:Tandheelkunde
Project type:PhD project