< Terug naar vorige pagina

Project

Optimalisatie van anesthesie en analgesie voor plexus brachialis bloks: dosis-volume relatie voor interscaleen katheters en efficaciteit van een nieuw lokaal anestheticum, liposomaal bupivacaine injecteerbare suspensie (EXPAREL®).

INTRODUCTIE

Het controleren van postoperatieve pijn is een uitdaging. Hoewel opiaten frequent gebruikt worden om postoperatieve pijn te behandelen, wordt hun gebruik geassocieerd met nausea, braken, gastrointestinale dysfunctie, respiratoire depressie en opiaat verslaving. Inspanningen werden reeds gemaakt om het gebruik van opiaten voor postoperatieve pijn te reduceren of te elimineren, door de introductie van regionale anesthesie technieken, multimodale analgesie en nieuwe, langwerkende lokale anesthetica.
Zenuwbloks van het bovenste lidmaat zijn veelgebruikte modaliteiten voor anesthesie en/of analgesie, voor een brede waaier van ingrepen aan schouder en hand. Voornamelijk sinds de recente introductie van echogeleiding kunnen deze technieken het herstel na bovenste lidmaat chirurgie verbeteren.

Vóór de introductie van echogeleide zenuwbloks waren grote volumes/dosissen lokale anesthetica nodig om efficaciteit te garanderen. De toediening van lokale anesthetica onder echogeleiding rond de zenuwen vraagt naar nieuwe studies om de minimale dosis/volume te bepalen voor het bekomen van een goede anesthesie/analgesie. Het minimale volume voor het bekomen van een interscaleen blok via een katheter werd bijvoorbeeld nog niet bepaald, hoewel dit een vaak gebruikte techniek is.

Met de huidige beschikbare lokale anesthetica, zijn de analgetische voordelen van een plexus brachialis blok zoals interscaleen blok en voorarm blok (nervus medianus + nervus ulnaris) typisch gelimiteerd tot <24 uren.  Verschillende adjuvantia voor lokale anesthetica werden reeds bestudeerd met het oog op het verlengen van de postoperatieve analgesie, echter met inconsistente of klinisch niet-significante resultaten.

Liposomaal Bupivacaine injecteerbare suspensie (EXPAREL®; Pacira Pharmaceuticals Inc, Parsippany, NJ, USA) is de eerste nieuwe formule van een lokaal anestheticum in de laatste 20 jaren. Deze multivesiculaire formule van bupivacaine werd goedgekeurd door de FDA voor het infiltreren van weke weefsels in het chirurgisch veld om zo postchirurgische analgesie te bekomen. EXPAREL® werd nog niet goedgekeurd voor gebruik bij zenuwbloks. De verlengde vrijstelling van bupivacaine zou voor een verlengd sensorisch blok kunnen zorgen en dus ook verlengde analgesie. Het toediening van EXPAREL® rond de plexus brachialis en voor bovenste lidmaat zenuwbloks werd nog niet eerder bestudeerd. Klinische trials die de efficaciteit en de veiligheid bestuderen zijn nodig alvorens EXPAREL® kan aangeraden worden voor het gebruik in zenuwblocks.

 

De DOELEN van dit PhD project zijn:

(1) Bepalen van het minumum volume lokaal anestheticum (ropivacaine) nodig om anesthesie en verlengde analgesie te bekomen met een interscaleen blok via een katheter.

(2) De mogelijkheid bepalen van het nieuwe liposomaal bupivacaine (EXPAREL®) om de duur van postoperatieve analgesie via een interscaleen blok te verlengen na majeure schouderchirurgie, wanneer dit toegevoegd wordt aan bupivacaine HCl.

(3) De mogelijkheid bepalen van EXPAREL® om de duur te verlengen van een nervus medianus en nervus ulnaris blok bij patienten die een Dupuytren's contractuur release procedure ondergaan.

(4) De veiligheid bepalen van het toedienen van EXPAREL® bij interscaleen bloks met betrekking tot nervus phrenicus paralyse en de respiratoir implicaties hiervan.
 

Datum:1 sep 2012 →  18 sep 2018
Trefwoorden:Interscalene Brachial plexus Block, Anaesthesia and analgesia, Interscalene Brachial Plexus Catheter, Bupivacaine liposome injectable suspension (EXPAREL®), Forearm Blocks, Local Anesthetics
Disciplines:Anesthesiologie, Intensieve zorgen en spoedgevallen
Project type:PhD project