< Terug naar vorige pagina

Project

Optimale chirurgische planning van gynaecologische patiënten

Binnen de gynaecologie, zijn myometriale letsels en endometriose frequente indicaties voor chirurgie.Preoperatieve evaluatie is van cruciaal belang om de complexiteit van een chirurgische ingreep in te inschatten, de patiënte correct te informeren en de juiste chirurgisch techniek door het juiste team in het juiste centrum te selecteren. Dit zal leiden tot een betere uitkomst voor de patiënten, het vermijden van onnodige ingrepen, en een reductie in operatietijd en -kosten voor patiënten en maatschappij. Het doel van ons project is preoperatieve informatie bij myometriale letsels en diepe endometriose te optimaliseren. Als eerstelijnsevaluatie, zullen we relevante echografische kenmerken definiëren gebaseerd op onze recente consensus papers over systematische echografische evaluatie van het myometrium en bij endometriose. Als tweedelijns evaluatie, zullen we naast MRI, de additionele waarde van “liquid biopsy” biomerkers exploreren.
Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:Leiomyoma, Uterine sarcoma, Ultrasonography, Adenomyosis, Endometriosis, Liquid Biopsy
Disciplines:Algemene diagnostiek, Gynaecologie, Kankerdiagnose