< Terug naar vorige pagina

Project

Optimale behandelingsregimes: Opsporen van écht optimale regimes, valide inferenties en toepassing op ADHD en depressie

Hoewel iedereen het ermee eens is dat persoonlijke behandelbeslissingen erg belangrijk zijn, bestaat er momenteel een aanzienlijk risico dat beslissingen op basis van geschatte behandelregimes niet optimaal zijn, in die zin dat veel cliënten niet de best mogelijke behandeling zouden krijgen. Dit kan hoge menselijke en financiële kosten met zich meebrengen en kan daarom schadelijk zijn voor zowel de individuele klant als de maatschappij. Het huidige project zal dit probleem grondig bestuderen en er oplossingen voor voorstellen.

Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:Psychotherapie
Disciplines:Mathematische psychologie