< Terug naar vorige pagina

Project

Optimaal ontwerp van trillingsreducerende maatregelen voor trillingen in gebouwen door treinverkeer met behulp van modelorde-reductietechnieken

De studie van trillingen die veroorzaakt worden door het verkeer in de gebouwde omgeving heeft geleid tot de ontwikkeling van gekoppelde eindige-elementenmodellen die rekening houden met dynamische grond-structuurinteractie. Deze modellen worden bijvoorbeeld gebruikt bij het ontwerp van trillingsreducerende maatregelen. Parametrische studies, prestatie-optimalisatie en stochastische analyse vergroten de dimensies van het probleem en vragen bijgevolg om snellere en efficiëntere berekeningen. In deze doctoraatsthesis wordt de dimensionaliteit van het probleem aangepakt met behulp van modelorde-reductietechnieken zoals ‘Proper Generalized Decomposition’ (PGD). Deze technieken worden specifiek beschouwd voor trillingen veroorzaakt door treinverkeer. De focus zal liggen op ontvangermodellen en op de ontwikkeling van methodes voor PGD-gebaseerde optimalisatie van trillingsreducerende maatregelen in gebouwen, waarbij sectie- en topologie-optimalisatie zullen worden gebruikt.

Datum:7 aug 2021 →  Heden
Trefwoorden:Railway induced vibration, Proper Generalized Decomposition, Model order reduction
Disciplines:Structurele optimalisatie
Project type:PhD project