< Terug naar vorige pagina

Project

Oprichting van De Vlaamse AI Academie (doctoraatsschool en permanente vorming). (VLOV106)

Het luik Doctoraatsschool van de Vlaamse AI Academie verrijkt de bestaande ondersteuning voor onderzoekers binnen Vlaanderen, met name PhD kandidaten en jonge-postdocs, aan de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen), Vlaamse onderzoeksinstellingen en innovatieve bedrijven. Daarenboven wordt de integratie van hun onderzoek binnen de ondernemingen en de overheidsinstellingen structureel ondersteund door deze toegang te verlenen tot gespecialiseerde opleidingen rond artificiële intelligentie (AI).

Het luik Permanente Vorming van de Vlaamse AI Academie moet er voor zorgen dat er een link wordt gelegd tussen het bestaande en nieuwe aanbod en de noodzaak vanuit bedrijven, publieke administraties en andere instellingen aan
bijscholing in artificiële intelligentie. Het gaat hier zowel over hoogwaardige kennisoverdracht rond AI-technieken en methoden alsook rond de toepasbaarheid ervan in specifieke sectoren (zoals diensten, logistiek, industrie 4.0, onderwijs,
ziekenhuizen, etc.).Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:AI Academie, doctoraatsschool, permanente vorming, artificiële intelligentie
Disciplines:Permanente educatie en levenslang leren