< Terug naar vorige pagina

Project

Opleiding 'Expert taalbeleid' voor basisonderwijs Brussels.

Dit project 'Expert taalbeleid' heeft betrekking op opleidingstrajecten voor directies en leerkrachten van Brusselse basisscholen enerzijds en voor onderwijsondersteuners van het Onderwijscentrum Brussel anderzijds. Het doel van de trajecten is dat alle deelnemers competenties ontwikkelen om een effectief taalbeleid te realiseren. Het accent ligt op het verwerven van strategische knowhow, inhoudelijke kennis en coachingsvaardigheden. Dit traject kadert in de ondersteuning omtrent taalbeleid die het Onderwijscentrum Brussel en vzw Voorrangsbeleid Brussel (VBB) bieden en sluit aan bij de realisatie van de volgende doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: ondersteuning bieden om de kwaliteit van het onderwijs te blijven garanderen.
Datum:1 sep 2013  →  31 aug 2014
Trefwoorden:Language policy, Policy making capacity, Training
Disciplines:Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen