< Terug naar vorige pagina

Project

Opkrikken van “glokale” ecosystemen van creativiteit en cultureel erfgoed (GLORY)

GLORY wil duurzame “glokale” ecosystemen voor creativiteit en cultureel erfgoed ontwikkelen en de competitiviteit ervan vergroten. Het wil innovatie, creativiteit en cultureel erfgoed promoten d.m.v. het concept van de “commons”, van waarde creatie ecosystemen en het leren van uitwisselingen tussen gelijken, gebaseerd op eerlijke samenwerking en co-creatie, bijdragend tot de bloei van cultuur en creatief-sociale economieën.Proefecosystemen voor creativiteit en cultureel erfgoed zullen gezamenlijke lange termijn actieplannen en ook nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen, met lokale en internationale componenten. Ze zullen “glokale” uitdagingen aanpakken zoals: creatieve braindrain, integratie van buitenlandse creatieve actoren en ecosystemen voor creatieve veerkracht.In 6 proef- en 15 satellietecosystemen brengt GLORY een gemeenschap samen van meer dan 450 belanghebbenden: stads- en gemeentebesturen, verenigingen, kmo's, ondernemers, kunstenaars, burgers, onderzoekers, praktijkmensen.
Datum:1 dec 2022 →  Heden
Trefwoorden:creativity ecosystem, commons, glocal
Disciplines:Erfgoed en culturele conservatie