< Terug naar vorige pagina

Project

Ophelderen van het belang van peroxisomale beta-oxidatie voor de retinale integriteit

Peroxisomen (PO) zijn van essentieel belang voor de visuele functie en patiënten met PO stoornissen vertonen vaak een oftalmologische pathologie (o.a. retinopathie). PO vervullen een sleutelrol in het cellulair lipiden en redox metabolisme. Hun belang voor de integriteit van weefsels blijft echter ondoorgrond. Onze recente bevindingen tonen aan dat de retina snel degenereert in Mfp2-/- muizen (MFP2 is een sleutelenzym in peroxisomale β-oxidatie). Het doel van dit onderzoek is om de onderliggende mechanismen op te helderen. Naast globale Mfp2-/- muizen zal ook gebruik gemaakt worden van fotoreceptor en retinaal pigment epitheel (RPE) cel-selectieve modellen, evenals van humane MFP2-/- RPE cellen bekomen door differentiatie van embryonale stamcellen. Tenslotte zullen er preklinische studies worden uitgevoerd waarbij MFP2 hersteld wordt in de retina door virale gentransfer. We verwachten dat dit fundamenteel onderzoek het belang van de peroxisomale β-oxidatie in de retina zal ophelderen en perspectieven zal bieden voor de behandeling van patiënten.

Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:peroxisome, retina, PUFA, beta-oxidation, RPE
Disciplines:Morfologische wetenschappen, Dierkundige biologie, Algemene biologie, Engineering van biomaterialen, Biologische systeemtechnologie, Biomateriaal engineering, Biomechanische ingenieurswetenschappen, Andere (bio)medische ingenieurswetenschappen, Milieu ingenieurswetenschappen en biotechnologie, Industriële biotechnologie, Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen