< Terug naar vorige pagina

Project

Open testing- en onderzoeksfaciliteiten voor topsectoren in de (West)-Vlaamse voedingsindustrie (OIP Voeding)

Met een opzet van 38,4 miljard euro in 2015 vertegenwoordigde de Vlaamse voedingsindustrie 1/5de van de omzet van de volledige industrie. De laatste jaren trok de groei nog aan. Het is echter de vraag of dit kan aangehouden worden. de sector ziet zich immers voor heel wat uitdagingen geplaatst: een streng beleids- en regelgevend kader, een hoge ecologische voetafdruk, een expliciete engagementsvraag vanuit het gezondsheidsdebat, en consumenten die steeds hogere eisen stellen.

Gezien deze uitdagingen en de sterke aanwezigheid van de voedingsindustrie in West-Vlaanderen zet de expertengroep Voeding van TUA West consequent in op het verstevigen van de kennisonderbouw ten behoeve van de voedingsindustrie, in het bijzonder op het vlak van evenwichtige en duurzame voeding. Binnen deze brede thema's zoomt dit porject in op 2 specifieke problematieken: plantaardige nevenstromen uit de voedselproductie en het frituurproces in de voedselverwerking.

Hoewel de onderwerpen en subdoelgroepen uiteenlopend zijn, komen gelijkaardige noden naar boven: de nood aan bijkomende analyse en de nood aan een geïntegreerde aanpak om de complexe processen voldoende te kunnen vatten

Datum:1 sep 2017  →  Heden
Trefwoorden:voedselindustrie
Disciplines:Medische biochemie en metabolisme, Biochemie en metabolisme