< Terug naar vorige pagina

Project

Op welke manier beïnvloedt militaire privatisering de democratische controle op militaire operaties? (FWOTM618)

Voornamelijk sinds het einde van de Koude Oorlog ontstond er een globale tendens tot het uitbesteden en privatiseren van activiteiten die traditioneel door militair personeel werden uitgevoerd. In een comparatief onderzoeksdesign, gefocust op een aantal landen in West-Europa, brengt dit project in kaart via welke controlemechanismen het democratische overzicht op private militaire ondernemingen wordt verzorgd en hoe deze uitbesteding de democratische controle op militaire operaties beïnvloedt.
Datum:1 okt 2012  →  30 sep 2016
Trefwoorden:defense, Ethnicity, Federalism, International Relations, Democracy, Nationalism, Eastern Europe, Migrants, Political Parties
Disciplines:Geschiedenis, Internationale en vergelijkende politiek, Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei