< Terug naar vorige pagina

Project

Op weg naar neurocognitie-sparende radiotherapie van hersen- en schedelbasistumoren: het modelleren van de nevenwerkingen en het gebruik van geavanceerde beeldvormingstechnieken ter karakterisatie van dosisafhankelijke veranderingen.

Gezien hersentumoren en schedelbasistumoren moeilijk te bereiken of volledig te verwijderen zijn met chirurgie speelt radiotherapie (RT) een heel belangrijke rol in de behandeling van deze patiënten. Echter veel van deze patiënten hebben een uitstekende prognose na de behandeling. Daarom zijn de lange termijns-nevenwerkingen dan ook van groot belang voor de levenskwaliteit van deze vaak jonge en actieve mensen. Achteruitgang in de neurocognitieve functies, zoals daar zijn geheugenproblemen, concentratiestoornissen en apathie kunnen immers zowel op medisch als sociaal vlak hierop een grote impact hebben. We zien dat een dergelijke achteruitgang voorkomt in tot 53% van alle patiënten die behandeld zijn met RT voor dit type tumor. Het probleem is echter dat we op dit moment niet kunnen voorspellen welke patiënten veel of weinig last zullen hebben van de behandeling. En dit is jammer, want we weten dat er structuren zijn in de hersenen die erg belangrijk zijn voor het neurocognitief functioneren na RT, en met nieuwe en complexe bestralingstechnieken zoals proton therapie zouden we erin kunnen slagen om deze hersengebieden selectief te kunnen sparen. Maar we hebben op dit moment niet voldoende informatie om deze hoog risico patiënten te identificeren. Om dit te kunnen doen is er nood aan zogenaamde normal tissue complication probability (NTCP) modellen, zijnde wiskundige modellen die ons toelaten om op een gestructureerde en gevalideerde manier in te schatten wat het risico is op een bepaalde nevenwerking en dan ook ook te selecteren welke behandelingsmodaliteit dit risico zou kunnen verkleinen. Voor neurocognitie bestaan deze wiskundige modellen jammer genoeg nog niet. Binnen dit multicentrisch project willen we in eerste instantie deze leegte opvullen en op een gestandaardiseerde manier de neurocognitieve nevenwerkingen van de bestralingsbehandeling zowel met fotonen als protonen in kaart brengen en hieruit een dergelijk wiskundig NTCP-model creëren dat kan gebruikt worden om de optimale therapie te selecteren voor de patiënt. Parallel willen we echter nog een stap verder gaan en geavanceerde beeldvormingstechnieken zoals structurele en functionele MRI gebruiken om dieper te kunnen analyseren welke processen en structuren verantwoordelijk zijn voor neurocognitieve achteruitgang en of we deze veranderingen op een vroeger tijdstip te kunnen opmerken.

Datum:18 nov 2020 →  Heden
Trefwoorden:Neurocognition, Radiotherapy, Base of skull tumor, Brain tumor, meningioma, low-grade glioma, NTCP
Disciplines:Bestralingstherapie, Cognitieve neurowetenschappen, Kankertherapie
Project type:PhD project