< Terug naar vorige pagina

Project

Op weg naar ecosysteemgericht visserijbeheer in het Lake Edward-systeem: een herbeoordeling van de visserij en de status van het aquatisch ecosysteem

Om de voordelen van zoetwatervisserij te behouden, zijn prioritaire vereisten verbeterde kennis en effectieve beheersinstrumenten. Deze eisen vloeien voort uit het feit dat in veel van de zoetwatervisserij standaard monitoring en beoordeling ontbreekt, waardoor het beheer plaatsvindt zonder of met onbetrouwbare instrumenten.

Dit project zal de kennis van aquatische ecosystemen in het Lake Edward-systeem in Oost-Afrika bundelen, volledige voorraadbeoordelingen voor de meren Edward en George uitvoeren en ecosysteemmodellen voor de twee meren bouwen.

Het project zal onze kennis van het zoetwaterecosysteem en de effecten van de visserij in het systeem vergroten. Voor het eerst zullen referentiepunten voor visserijbeheer worden opgericht als basis voor effectievere beheersinstrumenten ter ondersteuning van duurzaam gebruik en wederopbouw van de visserij.

Het project maakt deel uit van een groter project, "FISHBASE for AFRICA: data dissemination, capacity building and fisheries", dat tot doel heeft bij te dragen tot het behoud van de aquatische biodiversiteit in Afrika door de kennis over vis en visserij te vergroten.

Datum:1 apr 2020 →  Heden
Trefwoorden:Fisheries, Stock assessment, Fish Biology & Ecology
Disciplines:Duurzaam visserijbeheer, Aquatische biologie
Project type:PhD project