< Terug naar vorige pagina

Project

Op weg naar echte ketenverantwoordelijkheid in de publieke sector: Human rights due diligence aanpak bij universitaire instellingen en ziekenhuizen. (HRDD)

Sinds de publicatie van de VN-richtlijnen inzake mensenrechten en het bedrijfsleven in 2011 en de opkomst van het concept 'human rights due diligence' (HRDD) is het internationale debat in een stroomversnelling terechtgekomen. Waar de opkomst van HRDD in andere landen fungeert als een katalysator voor veranderingen in bedrijfsvoering en beleid ten aanzien van bedrijven en mensenrechten, blijft de impact in Vlaanderen (en België) vooralsnog beperkt. Dit project speelt in op deze lacune, door een HRDD-proces op te starten met twee van de grootste non-profitorganisaties en kennisinstellingen van Vlaanderen: KU Leuven en UZ Leuven. Het project volgt een drieledige aanpak. Vooreerst worden de belangrijkste toeleveringsketens in kaart gebracht, waarna een HRDD-aanpak wordt opgestart binnen vier zorgvuldig geselecteerde toeleveringsketens van deze organisaties, waarbij een analyse van mogelijke  ensenrechtenschendingen binnen deze ketens gekoppeld voorkomen of verhelpen. Daarnaast zullen deze concrete ervaringen, in combinatie met een analyse van bestaande praktijken op internationaal niveau, vertaald worden in een HRDD-gids voor universiteiten, hospitalen en andere publieke organisaties. Die gespecialiseerde gids, een bijhorende website, en uitgewerkte trainingspakketten moeten hen stellen om op een meer coherente en meer effectieve manier een antwoord te bieden op (potentiële) problemen met betrekking tot mensenrechtenschendingen in hun toeleveringsketens. Om deze doelstellingen tot een goed einde te brengen werkt het project in partnerschap met The Shift, Rikolto, toeleveranciers van KU Leuven en UZ Leuven, en VLIRUOS. Dit is de eerste grootschalige toepassing van de HRDD aanpak in de publieke sector in België..

Datum:1 jan 2019 →  31 dec 2021
Trefwoorden:thema_mondialeon
Disciplines:Mensenrechtenwetgeving