< Terug naar vorige pagina

Project

Op tijddomein gebaseerde modelcorrelatie en -validatie met behulp van technieken voor toestandsparameter-storingsschatting.

Het terugdringen van emissies en vervuiling in alle aspecten van het dagelijks leven staat hoog op de agenda van de EU. Ook het wegvervoer voldoet aan de strenge emissievoorschriften en effent het pad met elektrische voertuigen (EV's), verbrandingsmotoren en hybride eco-powertrains. Er is echter een dringende behoefte aan het testen en simuleren van verschillende complexe uitdagingen met betrekking tot prestaties. Dit doctoraat richt zich op tijdsdomein identificatiemethoden voor het modelleren van mechatronische systemen. Standaardmethoden richten zich op het optimaliseren van parameters door ofwel de discrepantie tussen de tijdshistorie van het meetsignaal en de modeloutput te minimaliseren, ofwel door op een ad hoc manier te optimaliseren naar een bepaald globaal criterium, d.w.z. verschuivingstijd, transmissiefout. Dit resulteert vaak in een aanpassing op basis van de opleidingsgegevens, en biedt niet noodzakelijk goede voorspellingsmogelijkheden voor werkingsregimes buiten de regimes van de opleidingsset. Bijgevolg is er duidelijk behoefte aan nieuwe identificatiestrategieën die niet alleen de parameters optimaliseren, maar ook de vergelijkingsstructuur itereren en uiteindelijk aangeven welke vergelijkingen verantwoordelijk zijn voor de resterende modelafwijking. Een bijkomende uitdaging is de integratie van verschillende meetsets en verschillende operationele condities in één enkele identificatiestap. De nadruk ligt op aandrijflijnen waar de gedistribueerde flexibiliteit dominant is en verschillende niet-lineaire aspecten aanwezig zijn, d.w.z. snelheidsafhankelijke verstijvingseffecten, Corioliskrachten ten gevolge van buigbelastingen, lastafhankelijke lagerstijfheid. Het resultaat zal een pre-test correlatie en validatie aanpak zijn voor niet-lineaire systemen.

Datum:22 feb 2021  →  Heden
Trefwoorden:state-estimation, model-based sensor fusion
Disciplines:Sensoren, estimatoren en actuatoren
Project type:PhD project