< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van virtuele sensoren voor verticale transportsystemen

Interesse voor modelgebasseerde conditiebewaking nam in het laatste decennium toe voor elektromechanische systemen. De reden voor deze verschuiving is een toegenomen vraag naar kostenefficiëntie, betrouwbaarheid en productkwaliteit. 

Een zogenoemde virtuele sensor is doorgaans een algoritme dat een bepaalde grootheid berekent die niet rechtstreeks gemeten wordt. Veelal worden virtuele sensoren gebruikt voor grootheden die niet rechtstreeks meetbaar zijn of voor welke een toegewijde sensor zeer duur is. In plaats van een directe meting wordt een schatting gemaakt van de grootheid via statistische inferentie en fysische modellen. 

Deze aanpak wordt gedemonstreerd voor het schatten van de contact- en wrijvingskrachten in transportsystemen. De krachten hebben een directe impact op de efficiëntie en bevatten kostbare informatie over de status van het systeem. 

Datum:16 dec 2015 →  4 jun 2020
Trefwoorden:Virtual sensing, Modeling
Disciplines:Controlesystemen, robotica en automatisatie, Ontwerptheorieën en -methoden, Mechatronica en robotica, Computertheorie
Project type:PhD project