< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van op modellen gebaseerde methoden voor co-ontwerp van product en assemblage

Dit doctoraat beoogt de kloof tussen productontwerp en het ontwerp van het assemblagesysteem te overbruggen door kennis van de assemblage in rekening te brengen in de vroege stadia van de productontwikkeling. De huidige industriële context vereist dat bedrijven streven naar een eerste-keer-juist, 'tot partijgrootte 1 aan de kost van volumeproductie' -strategie. Daardoor is het niet langer een optie om assemblage-aspecten te laat of op een trial-and-error manier in rekening te brengen. Daarom is er behoefte aan methoden en softwaretools die een beoordeling van de complexiteit van de assemblage in een vroeg ontwerpstadium mogelijk maken, waardoor co-optimalisatie van productprestaties en gemakkelijke assemblage op een kwantitatieve manier mogelijk wordt en afweging van verschillende oplossingen mogelijk is. Op modellen gebaseerde methodieken voor co-design van productassemblage in het vroege productontwerp zullen worden ontwikkeld, zodat zowel het product als het assemblageproces van het product tegelijkertijd kunnen worden ontworpen. Bij het opbouwen van het kader hiervoor, ligt de focus op het optimaliseren van het ontwerp van mechatronische systemen voor bepaalde prestatie-attributen (onder andere dynamica) onder beperkingen die door het assemblagesysteem worden gesteld.

Datum:15 nov 2019 →  Heden
Trefwoorden:optimization, design, performance, assemblability
Disciplines:Akoestiek, geluid en trillingsgerelateerde ingenieurskunde
Project type:PhD project