< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van nieuwe benzo[j]fenantridine-7,12-dionen als potentiële antimycobacteriële verbindingen.

Zeer recent werden 3 zeer actieve verbindingen, met een benzo[j]fenantridine-7,12-dion-skelet, tegen de verwekker van tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, ontdekt. Aangezien de huidige synthesen voor deze verbindingen echter ontoereikend zijn om voldoende hoeveelheden te bereiden voor verdere biotesting en opheldering van het werkingsmechanisme, worden in dit project een aantal nieuwe, efficiënte toerredingen voorgesteld. Het is verder de bedoeling om nieuwe synthesen van divers gesubstitueerde benzo[j]fenantridine-7,12-dionen te ontwikkelen, en deze te laten testen op hun antimycobacteriële activiteiten met de bedoeling meer actieve en minder toxische analoga te verwezenlijken.
Datum:1 jan 2015 →  31 dec 2018
Trefwoorden:KATALYSE, ORGANISCHE CHEMIE
Disciplines:Anorganische chemie, Organische chemie, Theoretische en computationele chemie, Andere chemie