< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van modelreductietechnieken voor mechatronische systeemmodellen in inverse problemen.

Mechatronische modellen worden ontwikkeld in de ontwerpfase om het systeem te beschrijven en aan de hand van simulaties de prestaties van het systeem te verbeteren. Deze modellen zijn vaak moeilijk te simuleren omwille van (1) het groot aantal vrijheidsgraden, (2) de sterkte niet-lineaire koppeling tussen de vergelijkingen, (3) het groot frequentieverschil tussen het dominant gedrag van de verschillende fysische domeinen en (4) de sterk niet-lineaire parametrische afhankelijkheden. Het mechatronisch model wordt gereduceerd om de vereiste rekenkracht beperkt te houden. De huidige stand der wetenschap in modelreductie is niet helemaal geschikt om modellen met bovenstaande eigenschappen efficiënt te reduceren. De doelstelling van het doctoraatsonderzoek is de ontwikkeling van een niet-lineaire, parametrische modelreductietechniek zodat het gereduceerde mechatronisch model eenvoudiger te simuleren is. Het onderzoeksresultaat dient te leiden tot parametrisch gereduceerde modellen die complexe systemen beschrijven, maar wel efficiënt te berekenen zijn zonder al te sterk in te boeten op nauwkeurigheid. Deze modellen zijn zeer geschikt voor inverse analyse en 'design space exploration'.

Datum:1 aug 2015  →  30 sep 2019
Trefwoorden:inverse problems, model order reduction techniques, mechatronic system models
Disciplines:Controlesystemen, robotica en automatisatie, Ontwerptheorieën en -methoden, Mechatronica en robotica, Computertheorie
Project type:PhD project