< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van innovatieve multidimensionale vloeistofchromatografiemethoden voor de analyse van organische microverontreinigingen en hun afbraakproducten in omgevingswater

Dit project beoogt de ontwikkeling van innovatieve multidimensionale vloeistofchromatografiemethoden (MD-LC) voor de gelijktijdige analyse van verbindingen in een typische afvalwatermatrix (anorganische zouten, aromatische verbindingen, organische microverontreinigingen (OMP's) en hun transformatieproducten (TP's)) . Aangezien deze verbindingen verschillende fysisch-chemische eigenschappen vertonen (polariteit, functionele groepen en lading), zijn er meerdere scheidingsmechanismen nodig voor hun analyse. Dit project zal daarom de haalbaarheid onderzoeken van het combineren van maximaal vier scheidingsmechanismen in een MD-LC-methode met één injectie om ervoor te zorgen dat alle relevante verbindingen kunnen worden geanalyseerd. Voor de karakterisering van de verbindingen wordt een combinatie van detectoren gebruikt. Een niet-destructieve diode-array-detector zal in serie worden gekoppeld met ofwel een geleidbaarheidsdetector voor de detectie / kwantificering van anorganische ionen of massaspectrometrie voor de identificatie / kwantificering van organische verbindingen. Zodra alle relevante verbindingen zijn geïdentificeerd, zal een taxonomisch diverse reeks waterorganismen (waaronder zebravissen en Medaka-vissen) worden gebruikt om de toxiciteit / ecotoxiciteitskenmerken van de geïdentificeerde verbindingen te beoordelen.

Datum:1 sep 2021 →  Heden
Trefwoorden:multi-dimensional chromatography, micropollutants, environmental analysis, toxicity
Disciplines:Analytische scheidings- en detectietechnieken
Project type:PhD project