< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van flexibiliteit door producenten en distributeurs van drinkwater met het oog op evenwicht op het elektriciteitstransportnet: evaluatie van het Belgische potentieel en implementatie

De ontwikkeling van hernieuwbare energieën is weliswaar gunstig voor het milieu, maar brengt veel uitdagingen met zich mee vanuit het oogpunt van het elektrische systeem. Hernieuwbare energieën van het type zon en wind hebben namelijk het kenmerk dat ze met tussenpozen worden geproduceerd, wat betekent dat ze niet continu kunnen produceren, maar afhankelijk zijn van de meteorologische omstandigheden. In tegenstelling tot conventionele elektriciteitscentrales introduceren zij op het niveau van de elektriciteitsproductie een factor van onvoorspelbaarheid en inflexibiliteit.


Historisch gezien werden schommelingen in de vraag opgevangen door flexibele en controleerbare productiemiddelen, die op elk moment zorgden voor een evenwicht tussen vraag en aanbod (verbruikte elektriciteit) op het net. Er werd dus weinig flexibiliteit gevraagd aan de elektriciteitsverbruikers, het aanbod volgde de vraag. Met de toename van hernieuwbare energieën in de energiemix zijn nieuwe benaderingen nodig. De flexibiliteit van het beheer van de vraag/belasting is er een van, en meer in het bijzonder die van de drinkwaterproducenten en -distributeurs, waarvan de bijzonderheid ligt in de talrijke decentrale belastingen op het hydraulische net, die net zo uitgebreid zijn als het elektriciteitsnet. De huidige configuratie van de bedrijfsterreinen van de drinkwaterproducenten en -distributeurs zou al geschikt kunnen zijn voor de ondersteuning van het elektriciteitsnet, maar kan nog steeds worden aangepast om het elektriciteitsnet verder te ondersteunen.
evenwichtsproblemen die het netwerk ondervindt. De combinatie van een pomp-opslag-unit op de pompplaatsen en een elektriciteitsopslag-unit is een effectieve manier om meer flexibiliteit aan het netwerk te bieden.

De integratie van een productie-eenheid voor hernieuwbare energie moet ook worden overwogen op de exploitatielocaties om de doelstellingen met betrekking tot het aandeel hernieuwbare energie dat België zich heeft gesteld, te bereiken. Het beheer van het evenwicht op het net, waarvan de hoeveelheid te leveren flexibele energie kan worden voorspeld aan de hand van een geschikt model, via de installaties die op elk van de exploitatielocaties van drinkwater zouden kunnen worden geteld, kan worden verzekerd door middel van een beheersysteem dat de verschillende water- en elektriciteitsstromen automatisch op optimale wijze stuurt.

Datum:1 mrt 2020 →  31 dec 2023
Trefwoorden:drinkwater, opslag, Netflexibiliteit
Disciplines:Andere ingenieurswetenschappen en technologie niet elders geclassificeerd