< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van een versatiel aminoglycoside productieplatform in Saccharomyces cerevisiae (178LA0515)

De doelstelling van dit project was tweeledig. Enerzijds werd de basis gelegd voor een efficiënt en flexibel aminoglycoside productieplatform, omdat deze moleculen een zeer brede maatschappelijke impact hebben. Anderzijds werden verschillende tools en principes voor engineering opgesteld die leiden tot verbeterde productiestabiliteit in eukaryote synthetische gastheren (gist). Dit omdat stabiliteit van deze gastheren op reactorschaal in de industrie vaak een probleem vormt.

Datum:1 jan 2015  →  31 dec 2018
Trefwoorden:saccharomyces cerevisiae, aminoglycosiden
Disciplines:Microbiologie, Systeembiologie, Laboratoriumgeneeskunde, Medische biochemie en metabolisme, Bioverwerking, bioproductie en bioproducten, Fermentatie, Biokatalyse en enzymtechnologie, Industriële microbiologie, Variatieberekening en optimale controle, optimalisatie, Biochemie en metabolisme