< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van een uitgebreid platform voor het rationeel ontwerp van inhibitoren die de redox-homeostase in Mycobacterium tuberculosis verstoren.

In tegenstelling tot eerdere programma's voor het ontdekken van geneesmiddelen om MshC- of Mtr-specifieke remmers te identificeren, zullen we de doelen benaderen in een multidisciplinaire benadering. We zullen drie onderzoeksgroepen verbinden met complementaire expertise op het gebied van microbiologie, computerondersteund geneesmiddelenontwerp, structurele biologie en medicinale chemie om de kennislacunes aan te pakken die hierboven zijn geschetst.

Datum:1 jan 2019 →  31 dec 2022
Trefwoorden:Medical microbiology
Disciplines:Klinische chemie, Bacteriologie