< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van een nanocellulose-gebaseerd reversibel flocculant voor het oogsten van microalgen via inzicht in de interactie tussen het flocculant en het oppervlak van de microalgen

Microalgen zijn een beloftevolle nieuwe bron van biomassa die gebruikt kan worden voor energie, (dieren)voeding of hoogwaardige toepassingen. Een grote uitdaging bij de productie van algen is het oogsten, of het scheiden van de algencellen van het vloeibare medium. Microalgen kunnen geoogst worden door middel van flocculate, maar dit vereist toevoeging van een chemisch flocculant dat in de biomassa terechtkomt. In dit project willen we een reversibel flocculant ontwikkelen dat na het oogsten verwijderd kan worden uit de biomassa en opnieuw gebruikt kan worden. Dit flocculant is gebaseerd op cellulose, een bio-gebaseerd materiaal. Het reversible flocculant zal gemaakt worden uit cellulose nanopartikels die gemodificeerd zijn zodat ze binden aan microalgen bij lage pH en terug loslaten bij hoge pH. Hiervoor moeten we echter een fundamenteel inzicht krijgen in de mechanismen waarmee dergelijke nanopartikels interageren met het oppervlak van microalgen. Dit vereist een gedetailleerd onderzoek van de chemie en eigenschappen van het oppervlak van alpencellen. IN dit project zullen we gebruik maken van atomic force spectroscopie om de interactie tussen de gemodificeerde nanopartikels en de microalgencellen te meten.

Datum:1 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:microalgae production, Reversible flocculant, cellulose nanomaterial, atomic force spectroscopy
Disciplines:Functionalisering van materialen, Biomaterialen, Scheidings- en membraantechnologie niet elders geclassificeerd, Algen biotechnologie, Organische groene chemie