< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van een microfluïdisch platform voor zelfsturende selectie van individuele B-cellen met behulp van bio-responsieve hydrogels: een bron van volledig humane therapeutische antilichamen

Monoklonale antilichamen (mAbs) zijn de grootste groep van bio-farmaceutica die worden ingezet tegen kanker, ontstekings- en auto-immuunziekten, maar het vermogen van het menselijk immuunsysteem om zeer specifieke mAbs te genereren, wordt door geen enkele artificiële aanpak geëvenaard. Daarom werden meerdere technologieën, waaronder de veelbelovende individuele B-celscreening, ontwikkeld voor de productie van volledig humane (FH)-mAbs. In dit project zullen twee KU Leuven-groepen hun expertise bundelen om (1) baanbrekende concepten te ontwikkelen voor de selectie van individuele FH-mAbs-producerende B-cellen en (2) deze te implementeren voor de identificatie van ADAMTS13-specifieke auto-mAbs bij trombotische trombocytopenische purpura (TTP) patiënten. We zullen een intern ontwikkeld, hoog-doorvoer microwell-array platform, dat eenvoudige isolatie en verdere analyse van individuele cellen mogelijk maakt, uitbouwen door hydrogels te incorporeren in de microwells. We zullen stimuli-responsieve hydrogels ontwikkelen om B-celselectie met behulp van externe stimuli (b.v. licht) mogelijk te maken, alsook innovatieve bio-responsieve hydrogels om B-cellen die een specifiek antilichaam vertonen, hun eigen selectie te laten sturen. Dit project heeft een grote interdisciplinaire meerwaarde voor technologieën m.b.t. individuele cel-analyse/productie van FH-mAbs, alsook voor de ontwikkeling van specifieke FH-anti-ADAMTS13-mAbs met hoge therapeutische, prognostische en diagnostische waarde.

Datum:1 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:Monoclonal antibodies (mAb), cancer, inflammatory and autoimmune diseases, thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) patients, human therapeutic antibodies
Disciplines:Microfluidica / flow chemie, Biomateriaal engineering niet elders geclassificeerd, Biofarmaceutica, Oppervlakte- en interfacechemie