< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van een innovatieve sensor voor de online opvolging van melkkwaliteit en koegezondheid

De melkveehouderij is een belangrijk onderdeel van de Vlaamse landbouw met een aandeel van 15% in de totale marktwaarde. Door genetische vooruitgang en verbeterde voer- en managementpraktijken is de gemiddelde melkproductie per koe en per lactatie de afgelopen 50 jaar enorm toegenomen. Deze moderne melkkoeien zijn echter ook gevoeliger voor productie-gerelateerde aandoeningen. Het nauwgezet opvolgen van de diergezondheid is dan ook belangrijk om een duurzame melkproductie te kunnen blijven garanderen. Door de sterke interactie tussen de melkvorming en het metabolisme van de koe bevat de geproduceerde melk heel wat informatie over de uiergezondheid en de nutritionele en metabole status. Om deze reden is regelmatige controle van de kwaliteit en samenstelling van de geproduceerde melk een van de meest efficiënte manieren om de gezondheid van koeien te monitoren. Tegenwoordig zijn online metingen van het productieniveau, de geleidbaarheid en de kleur van de melk al gebruikelijk in de melkveehouderij. Niettemin worden deze melkparameters, naast de gezondheidsstatus, ook beïnvloed door vele andere factoren. Om deze reden is er behoefte aan kwaliteitsparameters die een meer directe link hebben met de gezondheid van de koe. De vorming van de belangrijkste melkbestanddelen, zoals melkvet, eiwit en lactose, is het rechtstreekse gevolg van de voedselopname en het metabolisme van de koe, evenals de gezondheid van het uierweefsel. Bijgevolg kan een regelmatige analyse van de basismelkcomponenten waardevolle informatie geven over de gezondheid van individuele koeien. In dit project zal een prototypesensor ontwikkeld worden voor de online analyse van de basiscomponenten in melk. Deze sensor zal geïmplementeerd worden op het automatisch melksysteem van het proefbedrijf voor de melkveehouderij. Na implementatie zal de robuustheid van deze sensor worden geëvalueerd en verbeterd met behulp van verschillende kalibratiestrategieën. Ten slotte zal de variatie in de sensormetingen worden bestudeerd in relatie tot de gezondheid van de koe en ter ontwikkeling van dataverwerkingsalgoritmes om een afwijkende gezondheid vroegtijdig te detecteren.

Datum:26 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:Precision dairy farming, Sensors, Milk quality, NIR spectroscopy
Disciplines:Engineering van biomaterialen, Biologische systeemtechnologie, Biomateriaal engineering, Biomechanische ingenieurswetenschappen, Andere (bio)medische ingenieurswetenschappen, Milieu-ingenieurswetenschappen en -biotechnologie, Industriële biotechnologie, Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen
Project type:PhD project