< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van een 'imaging' systeem, voor videorate super-resolutie visualisatie

In de levens- en materiaalwetenschappen wordt fluorescentiemicroscopie als zeer waardevol beschouwd voor het visualiseren en interpreteren van interacties op een micro- en nanoschaal. Het heeft tot vele ontdekkingen geleid en wordt
voortdurend verbeterd in de aspecten van ruimtelijke en temporele resolutie, beeldvormingssnelheid snelheid van grote stalen en de hoeveelheid informatie die uit ruwe gegevens kan worden gehaald. In dit werk hebben we getracht de
(superresolutie) fluorescentiebeeldvorming te verbeteren, door het zorgvuldig ontwerpen van de hardware in het bijzonder, met als doel de instrumentatie toegankelijk te houden voor zowel experten als niet-experten. Doorheen de hoofdstukken van dit proefschrift bespreken we twee van onze apparaten; de "Circulator", een super-resolutie beeldvormingsmodule die kleur codeert in de point-spread-function en zo multiplexen mogelijk maakt; de "Resonator", een methode voor de (semi-)simultane visualisatie van het excitatiespectrum van een molecuul. We vergelijken en evalueren ook wetenschappelijke en industriëele detectoren als opties voor superresolutie SOFI beeldvorming. Ten slotte bespreken we onze twee microscoop ontwerpen; de "HIT-SIM", een snelle en robuuste superresolutie SIM microscoop; de "TriScan", een divers systeem dat in staat is om snel 3D-stalen te visualiseren met een hoog contrast, en dat superresolutie (SMLM) toelaat. Al deze beeldvormingsinstrumenten zijn de afgelopen jaren ontwikkeld met de bedoeling de kosten laag, de totale afmetingen klein en de reproduceerbaarheid en prestaties hoog te houden.

Datum:12 jan 2018 →  14 jun 2023
Trefwoorden:Bio-imaging, Nanobiology
Disciplines:Biochemie en metabolisme, Systeembiologie, Medische biochemie en metabolisme
Project type:PhD project