< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van een geharmoniseerd duurzaamheidskader voor bio-gebaseerde producten.

De doelstelling van dit doctoraatsonderzoek is de ontwikkeling en toepassing van een uitgebreide set van indicatoren om de duurzaamheid van groene chemicaliën te beoordelen, daarbij worden economische, sociale en milieuaspecten geïntegreerd. De methode zal bijdragen tot de transitie van bestaande duurzaamheidskaders voor biobrandstoffen en bio-energie naar een duurzaamheidskader waar ook rekening gehouden wordt met groene chemicaliën.
Datum:1 dec 2016  →  31 dec 2020
Trefwoorden:ECONOMIE EN MILIEU
Disciplines:Toegepaste economie, Omgevingswetenschappen en management niet elders geclassificeerd, Landbouw- en natural resource economie, milieu- en ecologische economie
Project type:Samenwerkingsproject