< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van een CFD model voor de studie van de interactie tussen een schip en vloeibaar slib

In navigatiegebieden met bodems bedekt met een dikke sliblaag, mogen schepen met een diepe kielgang worden toegelaten om dicht boven of soms zelfs door de sliblaag te varen. Dit zorgt voor een intensieve interactie tussen het water, de sliblaag en het schip. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een numerieke methodologie om de interactie tussen water, slib en een bewegend object te berekenen, wat zal leiden tot een beter begrip van de fysische realiteit in dergelijke situaties. Dit is van direct nut voor het optimaliseren van baggerwerken zonder de navigatieveiligheid in het gedrang te brengen.

Datum:23 sep 2019 →  Heden
Trefwoorden:nautical bottom, fluid mud rheology, computational fluid dynamics
Disciplines:Vloeistofmechanica en -dynamica, Maritieme ingenieurswetenschappen, Kust- en estuariene hydraulica, Bodemmechanica
Project type:PhD project