< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van beginsituatieanalyse-instrument voor pIE.O.

Dit instrument beoogt de percepties van leerkrachten en directies van pIE.O-scholen in kaart te brengen aan de start van het project pIE.O (Project Innoveren en Excelleren in Onderwijs). Het gaat met name over de percepties van teamleden met betrekking tot een aantal domeinen die cruciaal worden geacht voor onderwijssucces en innovatief vermogen (o.a. taalbeleid, professionalisering, omgaan met diversiteit, beleidsvoerend vermogen). Het instrument moet de gebruiker in staat stellen een beeld op te bouwen van de overtuigingen van het team ten aanzien van deze domeinen, en de mate van eensgezindheid binnen het team.
Datum:15 nov 2012  →  31 dec 2012
Trefwoorden:School innovation, Questionnaire, Educational policy-making, Educational beliefs
Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Specialistische studies in het onderwijs, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen