< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van analysemethoden voor grote datasets en toepassing ervan op niet-coderende genetische informatie betrokken bij psychiatrische ziekten.

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.
Datum:1 jan 2011  →  31 dec 2012
Trefwoorden:PSYCHIATRISCHE ZIEKTEN, DATASETS
Disciplines:Genetica, Systeembiologie, Moleculaire en celbiologie