< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling en stimulering van vroege wiskundige kerncompetenties: schattend rekenen

Het werk van dit doctoraatsproject kadert binnen het C1 project omtrent de vroege ontwikkeling en stimulering van wiskundige kerncompetenties. Met dit C1 project beogen we de geïntegreerde ontwikkeling van vier wiskundige kerncompetenties te onderzoeken bij 4-9-jarigen. Deze vier kerncompetenties, nl. (1) mathematische patronen en structuren, (2) schattend rekenen (3) multiplicatief en (4) probabilistisch redeneren, worden gedefinieerd als de combinatie van zowel kennis en vaardigheden als disposities in deze domeinen.We besteden ten slotte ook bijzondere aandacht aan individuele verschillen in de ontwikkeling van deze kerncompetenties.

Aansluitend bij dit doel, zullen we de ontwikkeling van deze vier kerncompetenties longitudinaal volgen bij 300 kinderen van de tweede kleuterklas tot het derde leerjaar. Hierbij maken we gebruik van een kwalitatief rijke testbatterij en geavanceerde data-analyses. Daarnaast zullen we in vergelijkbare cohorten vier interventiestudies uitvoeren, focussend op een ambitieus experimenteel programma ter vroege stimulering van de ontwikkeling van één van deze vier kerncompetenties. In dit doctoraatsonderzoek zal de bursaal een deel van dit omvangrijk onderzoeksproject realiseren. Dit doctoraatsproject zal zich focussen op de ontwikkeling en stimulering van het schattend rekenen bij 4-9-jarigen.  

Datum:1 okt 2016  →  Heden
Trefwoorden:Math competencies, Early development, Computational estimation
Disciplines:Ontwikkelingspsychologie en veroudering, Biologische en fysiologische psychologie, Algemene psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen
Project type:PhD project