< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling en optimalisatie van methoden om blootstelling aan micro-/nano-plastiekdeeltjes uit de omgeving en in biologische matrices te bepalen

Vervuiling door micro-/nano-plastiekdeeltjes (M/NP) is een opkomend probleem, dat erkend wordt door meerdere internationale instanties zoals de WHO, UNEP, ECHA, USEPA. Sinds de lancering van de EU-plasticstrategie in 2018, als onderdeel van de Europese Green Deal, wordt speciale aandacht geschonken aan microplastics. De WHO en de Europese Commissie hebben reeds gewezen op de aanzienlijke lacunes omtrent een correcte karakterisering van M/NP, methoden voor blootstellingsmetingen uit te voeren en de gezondheidseffecten verbonden aan blootstelling. Tot nog toe zijn M/NP al aangetroffen in het mariene milieu, voedsel, drinkwater en stoelgang. Er zijn aanwijzingen dat M/NP ook voorkomen in de atmosfeer, maar dit is tot nu toe niet in detail onderzocht.Om het risico van M/NP voor de menselijke gezondheid te begrijpen, moeten we eerst de omvang en de blootstellingsroute kennen. In lijn met ons onderzoek op het gebied van milieu-en arbeidshygiëne (LOEH, Milieu en Gezondheid) en deeltjes- en vezeltoxicologie (longtoxicologie) willen we:1) Een geschikte strategie ontwikkelen voor het verzamelen (gravimetrische/passieve en actieve bemonstering) en metrologische karakterisering van M/NP in de lucht met behulp van een combinatie van FTIR/Raman-beeldvorming, elektronenmicroscopie en massaspectrometrie).2) analyse van de blootstelling aan M/NP. Dit omvat bemonstering van M/NP in biologische stalen en uit lucht in de werkomgeving, thuisomgeving, in de stedelijke omgeving en in ruimtes waar grote hoeveelheden plastic worden verwerkt (jv. supermarkten).3) Mogelijke implicaties van het onderzoek in de huidige COVID-19-epidemie: wegwerpgelaatsmaskers, gemaakt van polymeren zoals polypropyleen, polyurethaan, polystyreen, enz. zijn mogelijks belangrijke bronnen van blootstelling aan M/NP.Het voorgestelde project zal een verbeterde methode opleveren voor de meting van de blootstelling aan M/ NP en ons in staat stellen om de menselijke gezondheidsrisico’s in te schatten, met de bedoeling om bewustzijn en toekomstig onderzoek op dit gebied te ontwikkelen.
Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:Micro/nano-plastic, Airborne, Exposure assessment, FTIR/Raman imaging, Electron microscopy
Disciplines:Milieugezondheidszorg en veiligheid