< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling en kalibratie van handelbare gevorderde multivariate financiële modellen.

De toegenomen handel in multi-name financiële producten vereist state-of-the-art multivariate modellen die zowel handelbaar als flexibel genoeg zijn om de kenmerken van rendementen en van hun afhankelijkheidsstructuur te verklaren. Het doel van het project bestaat in de ontwikkeling en de kalibratie van multivariate modellen die marktgegevens kunnen reproduceren, ongeacht de marktomstandigheden. Daarvoor worden gevorderde stochastische processen gebruikt, zoals Lévy en Sato processen en Markovketens. Snelle en nauwkeurige kalibratieprocedures worden ontworpen, gebruik makend van reeksontwikkelingen en (product)momenten die uit huidige marktgegevens worden geëxtraheerd. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het modellenvermogen om de afhankelijkheidsstructuur te verklaren, die een cruciale rol speelt in de bepaling van correlatierisico. Een correct management van dit nieuwe soort risico, die inherent is aan beleggingen in multivariate financiële instrumenten, bleek inderdaad vitaal te zijn tijdens recente systeemcrashes zoals de wereldwijde financiële crisis in 2007-2008.
Datum:1 mrt 2016 →  31 dec 2019
Trefwoorden:FINANCIELE MODELLEN
Disciplines:Statistische en numerieke methoden, Speltheorie, economie, sociale en gedragswetenschappen