< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling en gebruik relevante hamster en muis Sars-Cov-2 infectiemodellen voor de studie van therapeutische en profylactische strategieën tegen Covid-19.

COVID-19 evolueert in sommige patiënten van een initieel mild viraal syndroom naar een levensbedreigende aandoening. De coronavirus pandemie stelt gezondheidssystemen wereldwijd danig op de proef. Er is bijzonder dringend nood aan efficiënte vaccins maar evenzeer aan antivirale (zowel profylactisch als therapeutisch) en antiinflammatoire middelen. Het team is zeer intensief betrokken bij zowel de ontwikkeling van een vaccin als de zoektocht naar virusremmers en anti-inflammatoire strategieën. Vrijwel alle huidige klinische studies in COVID-19 patiënten werden opgezet zonder enige evidentie van werkzaamheid in een preklinisch/proefdier model. Het consortium ontwikkelt/ontwikkelde dergelijke diermodellen. Deze modellen laten toe om de werkzaamheid van vaccins en therapeutische/profylactische middelen (en combinaties daarvan) te evalueren en wetenschappelijk onderbouwd advies te kunnen bieden bij het plannen en opzetten van klinische studies.

Datum:22 mei 2020 →  21 mei 2021
Trefwoorden:coronavirus pandemic, COVID-19-disease, Covid-19
Disciplines:Tropische geneeskunde niet elders geclassificeerd, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen niet elders geclassificeerd, Virologie, Infectieziekten