< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwerpen van instructie voor complexe vaardigheden. Het geval van onderzoeksvaardigheden in gedragswetenschappen in hoger secundair onderwijs.

Evoluties in de 21e eeuw hebben de noodzaak voor het verwerven van complexe vaardigheden, zoals probleemoplossend denken, (wetenschappelijk) redeneren, creativiteit, en kritisch denken versterkt (van Merriënboer & Kirschner, 2018). Zoals blijkt uit verschillende beleids- (OESO, 2019) en curriculumdocumenten (Departement Onderwijs en Vorming, 2019), vormt de ontwikkeling van deze complexe vaardigheden dan ook een belangrijke uitdaging voor het (secundair) onderwijs.

De vraag op welke manier deze complexe vaardigheden bevorderd kunnen worden aan de hand van instructie is onderwerp geweest van een groot aantal interventie-onderzoeken (Clark & Elen, 2006; van Merriënboer & Kirschner, 2018). Heel wat onderzoek heeft zich gericht instructie-ontwerpprincipes voor complex leren in relatie tot cognitieve variabelen. Systematisch onderzoek naar motivatie in deze context ontbreekt echter grotendeels (van Merriënboer & Kirschner, 2018). Gebaseerd op “instructional design theory” voor complex leren (van Merriënboer & Kirschner, 2018) in relatie tot de zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000) beoogt dit doctoraat een bijdrage te leveren aan de instructional design literatuur door, naast cognitieve variabelen, ook de rol van motivatie in 4C/ID-gebaseerde (van Merriënboer & Kirschner, 2018) online leeromgevingen te onderzoeken.

Als een specifieke casus voor complex leren, richt dit doctoraatsonderzoek zich op het bevorderen van onderzoeksvaardigheden van leerlingen in de derde graad van het secundair onderwijs. In dit doctoraat wordt deze term (onderzoeksvaardigheden) gebruikt om te verwijzen naar de vaardigheden die verband houden met acht activiteiten, namelijk: problemen identificeren, onderzoeksvragen formuleren, hypotheses genereren, constructie en ontwerp van artefacten, gegevens genereren, gegevens evalueren, conclusies trekken, en rapporteren (Fischer et al., 2014). Omdat het voornamelijk domeinspecifieke karakter van onderzoeksvaardigheden in recent onderzoek is benadrukt (e.g., Fischer et al., 2014; Neelen & Kirschner, 2016), dienen we een domein te specifiëren voor dit onderzoek. In dit doctoraat wordt het domein van de humane wetenschappen geselecteerd, daar het momenteel ondervertegenwoordigd is in interventie-gebaseerd onderzoek naar onderzoeksvaardigheden, dat zich momenteel vooral in de natuurwetenschappelijke domeinen situeert (e.g., de Jong & van Joolingen, 1998; Engelmann et al., 2016).

Om dit onderzoeksdoel te bereiken zijn zes studies opgezet: een instrumentvalideringsstudie (studie 1), een “state of the art” studie (studie 2), een ontwerpstudie waarin we een digitale leeromgeving ontwerpen als basisleeromgeving (studie 3), die als controleleeromgeving zal fungeren in drie interventiestudies (studie 4 tot 6), gericht op het uitbreiden van bestaande instructie-ontwerpprincipes (voorafgegaan door een pilootstudie).

Datum:1 sep 2017  →  Heden
Trefwoorden:Research skills, Complex skills, Instructional design
Disciplines:Biologische en fysiologische psychologie, Algemene psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen
Project type:PhD project