< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwerp van productiesites met betrekking tot betrouwbare en responsieve levertermijnen in de chemische batch industrie.

In het verleden werd de design van productiesites voornamelijk gebaseerd op het optimaliseren van kapitaal- en operationele kosten. In het huidige supply chain landschap zijn responsieve levertijden en betrouwbare leveringen echter even belangrijke strategische objectieven.Het doel van dit project is om de indicatoren "responsiviteit" en "betrouwbaarheid" op te nemen in de mathematische modellen voor het strategisch design van chemische batch productieplants. Dergelijk strategisch designbepaalt zowel de plantconfiguratie (aantal en grootte van equipment), als de grootte van de productiebatches voor de verschillende producten én de optimale productieplanningsstrategie. Afhankelijk van de productieomgeving (make-to-order of make-to-stock), werkingsmodus (cyclisch of niet-cyclisch) en ontwerpopties (parallelle apparatuur, speciale en tijdelijke opslagtanks of parallelle productielijnen), zullen verschillende optimalisatiemodellen worden opgesteld. In eerste instantie zullen kleinere design modellen oplost worden met exacte mathematische programmeertechnieken. Voor problemen op ware grootte zullen efficiënte meta- en matheuristieken worden ontwikkeld. Tenslotte zal bepaald worden welk model best gebruikt wordt bij specifieke sector- of bedrijfsomstandigheden.
Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:INDUSTRIËLE ECONOMIE, OPERATIONEEL ONDERZOEK, OPERATIONELE STRATEGIE, OPERATIONEEL MANAGEMENT
Disciplines:Bedrijfseconomie, Industriële economie, Operations-onderzoek en mathematisch programmeren, Mathematische methoden, programmeermodellen, mathematische en simulatiemodellering