< Terug naar vorige pagina

Project

Ontsporing van het affectieve system: Meting, vroegtijdige detectie en onderliggende mechanismen

In de loop van hun leven kampen veel mensen met één of meerdere episodes van een stemmingsstoornis zoals depressie, welke typisch gepaard gaan met een ontsporing van de tijdsdynamiek van hun affectief systeem. Dit haalt een mens vaak helemaal onderuit en kan ook de gemeenschap op kosten jagen. Een nauwkeurige meting van affectieve tijdsdynamiek, een vroegtijdige detectie van nakende ontsporingen en inzicht in hun onderliggende mechanismen zijn dan ook van groot wetenschappelijk, klinisch en maatschappelijk belang. In dit project zullen we deze objectieven op de volgende manier realiseren: Ten eerste zullen we de kwaliteit van metingen van affectdynamiek in het dagelijks leven opwaarderen, door gelijktijdig te optimaliseren wát we meten (via zowel adaptieve ambulante zelfrapportering als mobile sensing) en wánneer we dat doen (gebruik makend van principes van optimal design). Ten tweede zullen we, binnen het krachtige kader van statistische procescontrole, nieuwe methoden ontwikkelen en valideren voor een online detectie van vroegtijdige waarschuwingssignalen van affectieve ontsporing. Ten derde zullen we computationele modellen ontwerpen, testen en toepassen die een licht werpen op de mechanismen en sturende principes aan de basis van het affectieve systeem en van ontsporingen van zijn tijdsdynamiek.
Datum:1 okt 2019 →  Heden
Trefwoorden:affectieve stoornissen, ambulante meting, ecologische momentane metingsmethoden, affect, temporele dynamiek, vroege waarschuwingssignalen, veranderingsdetectie, computational modellen voor affect
Disciplines:Motivatie en emotie, Gedragswetenschappen, Mathematische psychologie, Psychometrie, Statistiek en data-analyse, Psychologisch assessment, Psychopathologie