< Terug naar vorige pagina

Project

Ontleding van het netwerk bij gist dat nutriënt-responsieve signaaltransductie linkt met groeipotentieel, pH- en calcium-homeostase, veroudering en levensduurte, alsook virulentie

In alle organismen moeten cellen continu hun metabolisme aanpassen aan veranderende omgevingsfactoren en ze beschikken daartoe over complexe signaaltransductienetwerken. In dit project zoomen we in op de integratie van verschillende signaalroutes van dergelijke netwerken bij gistencellen en de gecoördineerde controle van stress resistentie, het metabolisme van reservestoffen en lipiden, verouderingsprocessen en levensduurte, drugtolerantie en, bij pathogene gisten, ook virulentie. Centraal in het project zijn de mechanismen voor het behoud van pH- en calcium-homeostase en de integriteit van organellen. Naast het verschaffen van nieuwe inzichten belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe drugs en therapeutische strategieën gericht tegen gistinfecties, voorziet het project ook een pilotstudie om het belang van onze vindingen aan te tonen voor een beter begrip van humane ziekten zoals lysosomale stapelingsziekten en neurodegeneratieve aandoeningen.
Datum:1 okt 2017  →  Heden
Trefwoorden:Gist, pH homeostase, homeostase, V-ATPase
Disciplines:Microbiologie, Systeembiologie, Laboratoriumgeneeskunde, Fysiologie