< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoeksovereenkomst in het kader van doctoraat Pol Laanen (R-9264)

Uranium (U) is een radionuclide en zwaar metaal dat van nature voorkomt, weliswaar in relatief lage concentraties, in bodems en in aquatische milieus. Door antropogene activiteiten, zoals uraniumontginning en de fosfaatindustrie, zijn de concentraties lokaal echter gestegen tot concentraties die een ecologische impact kunnen hebben. Over de toxiciteit van U op planten is al heel wat geweten, maar over de opnamemechanismen is weinig bekend. Dit is echter wel informatie die nuttig kan zijn om U vervuilde bodems te kunnen evalueren en eventuele saneringsstrategieën uit te denken. Daarom is het doel van dit onderzoek om te bepalen wat de mechanismen zijn voor opname en translocatie van U in Arabidopsis thaliana. De hypothesen van het onderzoek zijn (i) U wordt door de plant opgenomen door specifieke transporters die betrokken zijn in nutriëntenopname, (ii) Fe, Ca en/of P-ionen hebben een invloed op de U opname en translocatie, mogelijks door de U-speciatie te veranderen en (iii) U heeft een invloed op de Fe, Ca en P opname en homeostase wat kan leiden tot U-geïnduceerde stress in de planten. De competitie tussen U en Fe, Ca en P zal bestudeerd worden door gebruik te maken van tracer studies of door mutanten van Arabidopsis thaliana te gebruiken die een aangepaste Fe, Ca en P homeostase hebben. Vervolgens zal de microlokalisatie van uranium bestudeerd worden. Tenslotte zal RNAsequenering gebruikt worden om onze mechanistische kennis over de U opname mechanismen verder te vergroten.
Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:Arabidopsis thaliana, ecologische impact, Uranium
Disciplines:Plantenbiologie