< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoeks- en Trainingsprogramma Historische Sociolinguïstiek.

Het doel van deze Wetenschappelijk Onderzoeksgemeenschap is drievoudig: (1) consolidering van het Historical Sociolinguistics Network (HiSoN) en de positie van Vlaamse expertise in het netwerk internationaal te consolideren; (2) het opzetten van een waaier aan nieuwe activiteiten binnen een breder Onderzoeks- en Trainingsprogramma voor historische sociolinguïstiek, met een focus op (post)doctorale training en gedeelde onderzoeksinitiatieven; (3) de interdisciplinaire uitbreiding van het bestaande netwerk en het aantrekken van jonge en gevestigde onderzoekers van buurdisciplines. De bijdrage van de onderzoekseenheid Mind-Bending Grammars (https://www.uantwerpen.be/mind-bending-grammars/) ligt in haar unieke expertise op het vlak van de interactie tussen sociolinguïstische en cognitieve factoren in taalvariatie en –verandering. MBG maakt daarbij gebruik van state-of-the-art methodes uit de corpustaalkunde en computationele taalkunde, inclusief data-driven identificatie van sociale netwerken en communities of practice.
Datum:1 jan 2017  →  Heden
Trefwoorden:HISTORISCHE LINGUÏSTIEK, CORPUSLINGUISTIEK, SOCIOLINGUÏSTIEK
Disciplines:Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen
Project type:Samenwerkingsproject