< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek van de vroege ontwikkeling bij zuigelingen en jonge jongens met Duchenne spierdystrofie.

Het eerste doel van dit project is het in detail beschrijven en relateren van verschillende ontwikkelingsdomeinen bij zuigelingen en jonge jongens met DMD van 0 tot 6 jaar oud met de huidige gestandaardiseerde evaluatie-instrumenten op cognitie, taal (receptief en expressief), motorische vaardigheden (fijn en grove motor), gedrags- en sociaal-emotionele status in een cross-sectioneel onderzoek. Een tweede doel is het detecteren van verschillen in het traject van de jongens met DMD in de tijd, van normatieve en controlegegevens, door longitudinale gegevens te onderzoeken over 12 tot 24 maanden. Op basis van deze informatie willen we specifieke ontwikkelingsprofielen identificeren bij jonge jongens met DMD. Het uiteindelijke doel is om een DMD-specifieke klinische evaluatietool te ontwikkelen.

Datum:1 mrt 2019  →  28 feb 2020
Trefwoorden:Duchenne Muscular Dystrophy, infants, young boys
Disciplines:Neurowetenschappen niet elders geclassificeerd, Motorische controle