< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek taalintegratieprojecten.

Hoe kunnen scholen effectieve trajecten ontwikkelen voor leerlingen die deonderwijstaal onvoldoende beheersen? Scholen hebben nood aan concretehandvatten en haalbare praktijkvoorbeelden die aansluiten bij de behoeften encontext van het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen. We ambiƫren metdeze projectaanvraag een genuanceerde, systematische meta-review van de wetenschappelijke literatuur, die resulteert in een wetenschappelijk rapport enerzijds en een praktijkgerichte, papieren en digitaal ontsloten leidraad voor het onderwijsveld anderzijds. Voor deze leidraad werken we met een keuzemenu dat tegemoetkomt aan de verschillende beginsituaties. Scholen worden aangespoord om eerst de procesfactoren in te vullen die belangrijk zijn voor de effectiviteit van de taaltrajecten voordat ze structurele keuzes bepalen. Verder presenteren we een gevarieerd scala aan inspirerende praktijkvoorbeelden voor kleuter, lager en secundair, telkens met voldoende detail om op verder te bouwen. Ook bezoeken en analyseren we een aantal praktijkvoorbeelden die aan de criteria beantwoorden die uit de meta-review vloeien. Om te garanderen dat de gepresenteerde praktijkvoorbeelden goed aansluiten bij de Vlaamse onderwijscontext, worden de randvoorwaarden aan de hand van een delphi-studie gescreend samen met actoren uit het werkveld.
Datum:1 aug 2020  →  Heden
Trefwoorden:DOETREFFENDHEID VAN TAALONDERWIJS, TAALEDUCATIE, NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL, TWEEDETAALONDERWIJS
Disciplines:Taalcurriculum en -pedagogiek, Tweede taalverwerving, Didactiek van schoolvakken, Taaldidactiek
Project type:Samenwerkingsproject